Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B AW_G_X001v_006_1 C AW_K_X001r_006_1 AW_K_X001v_006_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 1v, nr. 6 (wrs. 1324 mei-sept., naar A).
Opschrift:

Meynairt die Gruytera.

C: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 1r-1v, nr. 490 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 87. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 182, nr. 454.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb gravec van Henegouwend etc. maken cond allen luden dat wi verstaen hebben dat Olivier den Lomberdere gherecht ende ghepant was, als over scout die Bout van Aemstelre vene hem scoudich was an Bouts huze voers. ende ane drie acker lands in Aemstelre vene die Bouts waren, bi Florijs den Onledighen die doe ter wilen van ons liefs heren ons oems weghen heren Ghyen des bisscops van Utrechtf baeliu was, ende dat Florijs voers. van rechts weghen dat voerseide huys ende goed anenaemde ende lossede tote ons oems behoef als recht was, wilc huys ende land Florijs voernoemd vercoft heeft Meynerde den Gruterg ende dat ghelt daer of onsen lieven here ende oem den bisscop voers. gherekent, also als ons bi ziere rekeninghe ghetoghet es; waer omme wi onbieden onsen baeliu ende allen onsen scouten van onsen lande van Aemstelle die nu sien jof namaels wesen zullen dat si op dit huys ende land voers. dat Meynaerdh ghecofti hevet, als omme der redenen wille voerscreven van den zaken die van Boute roeren, niemant ghien ander recht en doe mar dat si Meynaerdj voers. ende sinen erfnamen daer in starken ende in houden, alsoe dat zijs vrihelike ghebruken moghen.

In orkonde etc. Ghegheven tote Haerlemk des dinxendaghes na sinte Bartholemeusl dach int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemm, Symonn de Benthemo, Gherardp de Raporst et alios.

a
Gruyt' B.
b
Will. BC.
c
..grave C.
d
Heneg. B; van Henegouwen ontbr. C.
e
Lomb'der BC.
f
Utr. C.
g
Grut' BC.
h
Meynard C.
i
f verbeterd uit r B.
j
Meynard C.
k
Haerlē B; Hairlem C.
l
Bertelmeus C.
m
Zuden. BC.
n
Sy gevolgd door de aanzet van m of n B; Sy C.
o
Bent. B; Benthē C.
p
Gher. B; Gē. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Meinard de Gruiter