Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B AW_G_X001v_007_1 C AW_K_X001v_007_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 1v, nr. 7 (wrs. 1324 mei-sept., naar A).
Opschrift:

Muyden.

C: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 1v, nr. 491 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Die van Myden tholvry te vaeren geduerende tot wederseggen.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 242.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema graveb van Henegouwenc etc. maken cond etc. dat wi onsen goeden luden van Muden ute onsen lande van Aemstelreland ghegheven hebben ende gheven met desen brieve voer allen onsen tollen vri te varen ende te keren mit horen goede ende mit hore comenscip doer alle onse lande, sonder archlist; ende ombieden al onsen tolnaers van onsen lande, wie si sijn, dat si onse luden van Muden voernoemd varen ende keren laten met horen goede tolne vri ghedurende tote onsen wedersegghen, ende niet langher.

In orkonde etc. Ghegheven tote Alkemare op onser Vrouwen avond in septembre int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemd, Symone de Benthemf, Gherardg h Raporst et alios.

a
Will. BC.
b
..grave C.
c
Heneg. B; van Henegouwen ontbr. C.
d
Zuden. BC.
e
Sy BC.
f
Benthē BC.
g
Ghe B; Ghe. C.
h
hier de C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de goede lieden van Muiden