Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B AW_G_X002v_012_1 AW_G_X003r_012_2 C AW_K_X002v_012_1 AW_K_X003r_012_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 2v-3r, nr. 12 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Jacob die Scriver.

In de marge, door andere hand: Dese zijn hem ghegheven te vercopen ten eyghen; infra no 20.a

C: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 2v-3r, nr. 496 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 256.

Vgl. nr. AW 10, alsmede nrs. AW 20, 21, 34, 36 en 37.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb gravec van Heynnegouwend, van Hollande etc. maken kond allen luden dat wi omme zonderlinghe bede ons liefs ende ghetrouwes des biscops van Zuden vergheven hebben Jacob den Scriver onsen evelen moet, ende hebben hem verliet alzulc land alse sijn vader tyeghens der herelichede van Hollandf verboirt hadde alse met den here van Aemstel, dats te wetene viertien morghen lands legghende bi Wesepe ant Gheyne ende drie ende twintich morghen lands gheleghen bi Muden, ende hiet dat Hofland. Wilc land voirscreven wi hem verliet ende verlient hebben van ons ende van onsen nacomelinghen in rechten liene te houden in deser manieren, dat hi nochg sine nacomelinghe nimmermeer tyeghens ons versetten en zullen noch tyeghens ons noch tyeghens onse herelichede doen, ende dat si en ghenen man noch sterken nochh helpen en zullen ten zie bi onsen wille, maer ons altoes trouwelike te dienen; ende zoe wilc tijd dat hi of sine nachomelinghe tyeghens ons of onsen nacomelinghen misdedeni jof yemant helpen jof sterken ten ware bi onsen wille, jof dat si ons niet trouweliken en dienden, so hebben si dit goed voirseyd tyeghens ons verboirt, ende wi soudens vrieliken ghebruken.

In oirkonde desen brievej etc. Ghegheven tote Dordrechtk op meyen avond int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

 

Hanc litteram habet dominus Zudencheml; et ipse reddet Jacobom prescripto van sinen verbinde jeghens minen here den graven.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemo, Symonp deq Benthemr, Gherards de Raporst et alios.

a
een verwijzing naar nr. AW 20.
b
Will. C.
c
..grave C.
d
Heynn. B.
e
Holl. B; van Heynnegouwen van Holland ontbr. C.
f
Holl. C.
g
moch B.
h
hier en in de volgende regel een woord geschreven rond een gat in het perkament C.
i
middeden C.
j
desen brieve ontbr. C.
k
Dordr. BC.
l
Zudench. B; Zuden. C.
m
de laatste o tussengeschreven C.
n
..grave C.
o
Zuden. BC.
p
Sy BC.
q
van het voorafgaande woord gescheiden d.m.v. een verticaal streepje C.
r
Benth. B; Benthē C.
s
Ghe B; Ge C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jacob de Schrijver