Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B AW_G_X003r_013_1 C AW_K_X003r_013_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 3r, nr. 13 (wrs. 1325 aug.-1331 juli 23, maar ná nrs. AW 10-12, naar A).
Opschrift:

Elburch van ute Hoirne.

Een streep door het begin van de tekst. – In de marge een kruis.

C: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 3r, nr. 497 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 105. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 203, nr. 506. – De Melker, OB Amsterdam supplement, p. 1-2, nr. 13a.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema graveb van Heynnegouwenc, van Hollandd etc. maken cond allen luden dat wi Elburche van Ute hoirne ghegheven hebben ende gheven viertich scellinghe Hollandsf sjaers also langhe als hig levet, ende dese renten jaerlix te horen live hebben wi hoir bewijst jaerlix intenemen toit onser Vrouwen daghe in septembre die na den oichst esh op onse viskerie van Aemstelredammei; ende ombieden ende bevelen narenstelike onsen rentemester aldair die nu es of hier na wesen sal dat hi hoir betaile dese renten voirscreven telken onser Vrouwen daghe alse voirs. es, also langhe als si levet, van den ersten vervalle die ons verscinen zullen van onser viskerien voirs. Ende na hare doit comd dese rente voirscreven quite ende vri an ons. Ende hier bi heeft ons die voirnoemde Elburch ende Walich hoir broeder quite ghesconden alsulc goed ende viskerien als onse lieve here ende oem die biscop Ghye van Utrechtj, dair God die ziele of hebben moet, hem ghegheven ende verleent hadde, dats te te wetene die viskerie in Yppen sloetk ende in den Waden, dair si des biscops Ghyen brieve of hadden die si ons op ghedraghen hebben, ende es ghescoert. Ende ombieden onsen rentemester van onsen lande van Aemstell dat hi Elburch voirnoemd alle jare betale hoir renten ten daghe voirscreven, ende dat hi van hoir neme enen brief van kennessen, dat hier mede rekenen mach in siere rekeninghe.

In orkonde desen brievem etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes na meye dach int jaer ons Heren M CCC twe ende twintich.

a
Will. C.
b
..grave C.
c
Heynn. B.
d
van Heynnegouwen van Holland ontbr. C.
e
m.u.v. de eerste letter op rasuur B.
f
Holl. BC.
g
aldus BC; wel te lezen als si.
h
8 september.
i
Aemstelleredamme met de letters le geëxpungeerd C.
j
Utr. B.
k
Yppensloet C.
l
Aemstelle C.
m
desen brieve ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Elburch van Uithoorn