Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B AW_G_X003r_015_1 AW_G_X003v_015_2 C AW_K_X003r_015_1 AW_K_X003v_015_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 3r-3v, nr. 15 (wrs. 1325 aug.-1331 juli 23, maar ná nrs. AW 10-12, naar A).
Opschrift:

Medemblica ende Aemstelredamme.

C: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 3r-3v, nr. 499 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 321. – Van der Laan, OB Amsterdam, p. 32-33, nr. 16.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb gravec van Heynnegouwend etc. maken cond etc. dat wi ene tolne van rechte hebben in onsen lande, ende want men vele biers te brenghen pleghet in Kennemairlande ende in Vriesland uten Oistlandef ende ute den Ghestichte van Utrechtg ende elwair, dair men ons tolne of sculdich es, so hebben wi zet onse tolne dair of intenemen te tween steden, dat es te Meedenblickeh ende toit Aemstelredamme; nu verstaen wi dat si bi nachte zeylen voir bi dese steden sonder tolne te gheven jof dat si ander diep in comen ende scuwen dese steden om onse tolne tontfoeren, dair si hoir goed mede verboiren. Ende omme dat wi onse tolne aldus niet te niete en willen laten maken, ende wi oec den coeman niet te haestelike en willen begripen, zo doen wi te weten den coemannen openbairliken mit desen brieve ende bidden hem vriendelike dat si onse tolne soeken als si sculdich sien te doene, ende ghene andere weghe en varen noch onvertollet voir bi en varen, jof wi sullen scip ende goed doen nemen ende behouden tonser behoef, alse recht es. Ende ombieden ju onsen lieven ende ghetrouwen den biscop van Zuden dat ghi dat also verwaren doit tallen steden dair si hoir bier pleghen te vercopen, dat men scip ende goed op houde tonser behoef ten si dat si teyken brenghen van Medenblic jof van Aemstelredami dat si dair vertollentj hebben; ende dit doet also narenstelike, wair bi dat onse recht niet vermindert en worde noch versuimt bi ju.

Ghegheven Tordrechtk op sinte Pieters dach in ghaende oichste int jaer ons Heren M CCC drie ende twintich.

a
b gecorrigeerd B.
b
Will. C.
c
..grave C.
d
Heynn. B; van Heynnegouwen ontbr. C.
e
Kenemarland C.
f
Oyst | lande C.
g
Utr. BC.
h
het woord om een genaaide scheur in het perkament heen geschreven, waardoor de tweede e onduidelijk is (mogelijk betreft het de aanzet van een niet voltooide d) B; Medenblicke C.
i
Aemstelredamme C.
j
vertollet C.
k
Tordr. B; tDordr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: bisschop van Zuden