Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B AW_G_X003v_016_1 C AW_K_X003v_016_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 3v, nr. 16 (wrs. 1325 aug.-1331 juli 23, maar nĂ¡ nrs. AW 10-12, naar A).
Opschrift:

Otte van Haelt.

In de marge een kruis.

C: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 3v, nr. 500 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 117.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema graveb van Heynnegouwenc etc. maken cond etc. dat wi omme trouwen dienst die ons Otte van Haelt, onse trouwe knape, ghedaen heeft ende noch doen sal, ghegheven hebben ende gheven mit desen brieve Otten voirs. vijf en twintich pond Tornoysed sjaers, den groeten over sestien penning gherekent, van ons in rechten lene te houden, die wilke wi hem bewisen ende willen dat hi jaerlix hebbe te sinte Martijnse misse in den winterf van onsen renten uyt onsen lande van Nairden; ende ombieden onsen rentemester van Aemstelreland die nu es of hier na wesen sal dat hi van onsen weghen elkes jaersg ten daghe voirs. uyt rekeneh ende betaile Otten voirs. die voirscreven renten van onsen goede voirscreven, sonder ander ghebot van ons te hebben, ende dair of neme sinen open briefe jeghens ons mede te rekenen.

In oerkonde etc. Ghegheven in die Haghe des satersdaghes na sente Bartelmeusi dach int jaer ons Heren M CCC drie ende twintich.

a
Will. C.
b
..grave C.
c
Heynn. B; van Heynnegouwen ontbr. C.
d
Torn. BC.
e
M'tijns B.
f
11 november.
g
tsyaers C.
h
reke C.
i
Bertelmeus C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Otto van Haalt, knaap