Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X004v_021_1 B AW_G_X004r_021_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 4v, nr. 504 (primaire registratie).

In de marge een b, om aan te geven dat deze tekst geplaatst hoort te worden ná de eronder staande oorkonde, die voorzien is van een marginale a. – In de marge een kruisje.

B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 4r, nr. 20 (na 1331 juli 22, wrs. vóór ca. 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Jacob den Scriver.

In de marge een b, om aan te geven dat deze tekst geplaatst hoort te worden ná de eronder staande oorkonde, die voorzien is van een marginale a. – In de marge een kruisje.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nrs. AW 12, 20, 36 en 37.

Wi ..Willaema grave etc. maken kond etc. dat wi Jacob den Scriver orloif ghegheven hebben ende gheven metb desen brieve te vercoepen te vryen eyghen XXII morghen lands legghende te Muden, ende hieten tHofland, ende dertien morghen lands ten Gheyne, alsoe als zi gheleghen zien, die hi van ons te rechten liene te houdene plach; ende zoe wien hijt vercoept, dien coep zullen wi ghestade houden met desen brieve.

Ghegheven in die Haghe sdinxendaghes na Grote vasten avond int jaer XXIIII°.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemc et alios.

a
Will. AB; digniteitspunten ontbr. B.
b
hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament A.
c
Zuden. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jacob de Schrijver