Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X004v_023_1 B AW_G_X004v_023_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 4v, nr. 507 (primaire registratie).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 4v, nr. 23 (na 1331 juli 22, wrs. vóór ca. 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Bartelmeusa coster vander Nuwer Aemstel.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 143.

Wi ..Willaemb grave etc. maken kond etc. dat wi Bartelmeus den Coster van der Nuweraemstelc onscoudich ghevonden hebben ende quite, ende onscoudich vinden ende quite van Dieric Thedemand soens doet; alsoee dat waer dat sake dat iement van Dieric Thedemansf soens maghen voirs. dien Bartelmeusg boven onsen zegghene vetede om deser zaken wille, dat souden wi houden op zijn lijf ende op zijn goed; want hi daer toe gheboden was van sheren weghen dat recht te starken, als wi metter waerheyh uteeschti hebben.

Ghegheven te Haerlem des sonnendaghes na sinte Jans dach uytghaende oechst int jaer ons Heren XXV°.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemj, Symonk de Bentheml.

a
B'telm. B.
b
Will. AB; digniteitspunten ontbr. B.
c
Nuwer Aemstel B.
d
Tedemans B.
e
verbeterd uit alze door bovenschrijven van een o B.
f
Tedemans B.
g
Bartelmeese B.
h
waereyd B.
i
ghevreyst B; bedoeld in A is wel een vorm van het werkwoord 'ute-eischen'.
j
Zuden. AB.
k
Sy A; Sy. B.
l
Benthē A; Benth. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Bartholomeus de Koster van Nieuwer-Amstel