Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X005v_028_1 B AW_G_X005r_028_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 5v, nr. 512 (primaire registratie).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 5r, nr. 28 (na 1331 juli 22, wrs. vóór ca. 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Goylant.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 410-411.

Wi Willema grave etc. allen onsen goidenb luden van Ghoyland ghemeenliken, saluit ende onse goide jonste. Ons coemt te voren dat ghi twie raeds lude van den ghemenen lande ghenomen hebt ende met hem over ene ghedraghen onder u zelven: zoe wilc tyd zi den horne blasen dat ghi te zamen comen moet alle ghader, ende die daer niet en quame verboirde ene boitec; ende wat zi over ene draghen die ghene die daer comen, dat moet ghestade bliven. Ende want wi zulken zameninghe nerghend in onsen lande doeghen en willen ende over al verboden hebben, zoe ombieden wi u ende willen dat ghi voirwaerd meer ghiene zameninghe en maect noch horne en blaest, ten zie bi onsen bailiu jof bi onsen scoute; ende des en laet niet alse lief als ghi ons hebt.

Ghegheven in die Haghed des dinxendaghes na Kersdach int jaer XXVI°.

[Dienstaantekening:]

Per Willaeme camerlinc et Aerstf van der Hurst, Enghebrechtg, et alios.

a
Will. AB.
b
goeden B.
c
boete B.
d
Hagh. A.
e
Will. AB.
f
Arst B.
g
Enghebr. A; Engheb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: goede lieden van Gooiland