Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X006r_031_1 B AW_G_X005r_031_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 6r, nr. 515 (primaire registratie).

In de marge een kruisje.

B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 5r, nr. 31 (na 1331 juli 22, wrs. vóór ca. 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Jacob Jacobs z.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 164.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen ludenc dat wi Jacob Jacobs f.d van der A gracie ghedaen hebben ende gheven in den eersten XX morghen lands op Minderenghee die beleghen hebben die Duyschef heren met horen lande; item XX morghen lands ligghende in Hoencuepg in Gherardsh gherechte van den Vliete; item XVI morghen lands in Oudencoep in Heynrix gherechte van Lonresloetei; item drie halve hoeve bosches die ghemene legghen met den here van Abbecoudej ende met Jacob van der Ak; item een vierendeel bosches ghemene met Jacob van der A; item achte acker veenlands die oude Jacob van der A houden wilde van Janne van Aemstel. Ende al die goed voirscreven zal hi ende sine nacomelinghe houden van ons ende van onsen nacomelinghen te rechten liene.

In orkonde etc. Ghegheven tote Dordrechtl des dinxendaghes na sinte Jacobs dach int jaer ons Heren M CCC zeven en twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, Iohannemm de Pollanen, Enghebrechtn et alios.

a
Will. AB.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
f. boven de regel toegevoegd A; sone door andere hand boven de regel toegevoegd, evenals de eind-s van het voorafgaande woord B.
e
minderinghe B.
f
Duyske B.
g
Hoenoep (? onduidelijk vanwege correctie van bijna alle letters) B.
h
Gherd's A; Ghe'ds B.
i
Loenreslote B.
j
Abcwoude B.
k
dera B.
l
Dordr. AB.
m
Io. AB.
n
Enghebr., de eerste letter gecorrigeerd A; Engheb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jacob Jacobsz. van der Aa