Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X006v_034_1 B AW_G_X005v_034_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 6v, nr. 518 (tussen ca. 1327 nov. 17 en ca. 1328 mei 19, naar onbekend voorbeeld).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 5v, nr. 34 (na 1331 juli 22, wrs. vóór ca. 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Her Woutter van Aemstelreveen.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 1.

In de onderstaande tekst is Amelis van Muden (Muiden) wel te lezen als Amelis van Minden (Mijnden).

Vgl. nr. AW 12.

Wi hair Wouter die pape van Aemstelre venea ende hair Arnoud die pape van Out Aemstele ende Amelisb van Muden knape doen verstaen allen den ghenen die desen brief zullen sien of horen lesen ende oirkonden mit desen brievec dat Jacob Mundolfd voir ons quam en liete dat hi Jacobs Scrivers erve, sijns neven, hevet ontfaen dat gheleghen is over die Vecht toit Wesep, die anderhalf marghen lands die Jacob die Scriver cofte jeghens Tideloienf die leghen in Heren Hadewairsg lande, ende dat omme noits wille was, ende hi dair niet an en heft ende dat noch Jacobs Scrivers es, ende hiet houth van den here van Aemstele te leene; ende hiet Margrieten sinen wive te lijftocht heeft ghemaket voir manne die hier over wairen alse Amelisi van Muden ende Ghisebrecht van den Damme, Gherardj Lappek. Hierna beval Jacob die Scriver Jacob Mundolve sinen neve die renten op tel nemen te sire behoef van den ander half marghen; hier over was scoute Ghisebrechtm Lappe ende scepen Dieric over die Vecht ende Naghel van Vorkendrecht, Niclausn uter Spico, Jan Arregonp, Jacob Dibbarus, Lappe ende Mense van Wesipq ende Smale Ghise Ghisebrecht Willaems sone, Jan Vorsenberchr.

In oirkonde desen brieve beseghelt mit onsen zeghelen. Gheghevens int jaer uns Heren als men scrivet M° CC° ende XCIX des donresdaghes na sinte Niclaust dach.

a
Aemstelrevene B.
b
Amelijs B.
c
etc. i.p.v. allen den ghenen ... brieve B.
d
in undolf A; Mondolf B.
e
liede B.
f
Indolve (jndolue, de lezing van jn niet geheel zeker) B.
g
Haren Haduwaers B.
h
ho ut A; houd B.
i
Amelijs B.
j
Gher. A; Ghe't B.
k
de eerste letter gecorrigeerd A.
l
tote B.
m
Ghesebrecht B.
n
Nyclaus B.
o
uterspic A.
p
Arrogon, de eerste letter gecorrigeerd B.
q
Wesep B.
r
Vorseberch B.
s
etc. i.p.v. desen brieve ... Ghegheven B.
t
Nyclaes B.
Oorkonder: heer Wouter pastoor van Amstelveen, heer Arnoud pastoor van Ouder-Amstel en Amelis van Mijnden, knaap
Destinataris: Jacob Mundolf en Jacob Schrijver, neven