Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X006v_035_1 B AW_G_X005v_035_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 6v, nr. 519 (primaire registratie).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 5v, nr. 35 (na 1331 juli 22, wrs. vóór ca. 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Cuzijn van Ysel.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 169.

Isselt is een buurtschap tussen Soest en Amersfoort. Met de 'Amersfoorter beek' moet de Eem worden bedoeld. – Vgl. nrs. AW 56 (waar Moyne veld vermeld wordt als tMenevelt) en 96-98.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb, van Hollandc, van Zellandd ende here van Vrieslande maken cond allen ludenf dat Cuysing van Ysel van ons ontfaen heeft zijn huus ende sine hofstede toit Ysel ende al dat land dat hi legghende heeft tusken Lisenvoirde ende Alenrehurst an der langhe ende Amersvoirder beec ende Verne hese ander breede, ende voird tsestich morghen lands die gheleghen sien bi Bindelmairbroech op die Helendrecht die gheheten sien Moyne veldi; ende dat goid voirscreven hebbe wi hem verliet van ons te houden ten rechten liene.

In orkonde etc. Ghegheven tote Outwaterj des donresdaghes voir Pinxter int jair ons Heren M° CCC° acht ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per episcopum Zudensemk, Willaeml camerlinc, Enghebrechtm et alios.

a
Will. B.
b
Heynn. A.
c
Holl. A.
d
Zell. A.
e
etc. i.p.v. van Heynnegouwen ... vriesland B.
f
etc. i.p.v. allen luden B.
g
Cuzijn B.
h
Bindelmeerbroec B.
i
Moyneveld B.
j
Outwat' A; Oudewat' B.
k
Zuden. A; Zud. B.
l
Will. AB.
m
Enghebr. A; Engheb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk Cosijn van Isselt