Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X007r_039_1 B AW_G_X006r_039_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 7r, nr. 523 (op of kort na 1329 sept. 19, naar de originele oorkonde).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 6r, nr. 39 (na 1331 juli 22, wrs. vóór ca. 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Gerijt van Eemskerke.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 114.

Vgl. nr. AW 40; de belanghebbende heet daar Jacob Steter i.p.v. Schoter.

a Ic hairb Gherardc d van Eemskerce, ridder, make cond ende kenlijcf etc. dat ic tog diere tijd doe ic bailiu was in der heerscap van Aemstele van mijns heren weghen sgraven van Hollandh alsulc land als mijn here i met allen rechte aen comen was van Pieter Grieten sone ende van Salen, sijn broeder, Jacob Scoterj vercofte, ende hi dat betailde, went icket den here gherekent hebbe.

In kennessen der waerheyt bezeghelt mit minenk zeghele. Gheghevenl int jaer ons Herenm XIIIC twintich ende drie des anderen manendaghes na Quasi modo geniti.

a
ervóór in de marge een aanvangsteken in de vorm van twee punten A.
b
ontbr. B.
c
Gher. A; Ghe't B.
d
hier een h, geëxpungeerd A.
e
Eemskerke B.
f
kenlijs A; ende kenlijc ontbr. B.
g
te B.
h
Holl. AB.
i
hier van, doorgestreept A.
j
Scot' A; Scout' of Stout' B.
k
verbeterd uit onsen A.
l
ontbr. B.
m
H A; H'en B.
Oorkonder: Gerard van Heemskerk, ridder
Destinataris: Jacob Schoter