Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X007v_043_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 7v, nr. 527 (primaire registratie).

In de datering van de onderstaande tekst verwijst het 'ut supra' naar de in het register voorafgaande oorkonde, eveneens betreffende kwijtschelding van keurmede, d.d. 1330 juni 25.

Deze oorkonde ontbreekt in het duplicaatregister AGH 316.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi bi heren Janne van Polanen, Willaemb van Outshoirne, Enghebrechtc van Voerscoten, Willaemd den Cusere ende Gherarde Alewijns f. hebben laten verdinghen Matte Adaems dochter ende Gherbrande horen man ende Pieter, Grieten ende Nellen hoir kinder van sulker coermede als si ons sculdich waren, omme vijf pond Hollandsf, daer si Willaemg van Outshoirne ghenoch of ghedaen hebben; ende scelden hem ende horen nacomelinghen van der coermede voerscreven vri ende quite.

In oerkonde etc. Datum ut supra.

[Dienstaantekening:]

Pro littera V s.

a
Will. A.
b
Will. A.
c
Enghebr. A.
d
Will. A.
e
Gher. A.
f
Holl. A.
g
Will. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Matte Adamsdr., haar echtgenote Gerbrand en hun kinderen Pieter, Griet en Nelle