Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X008v_055_1 B AW_G_X006v_055_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 8v, nr. 539 (primaire registratie).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 6v, nr. 54 (na 1331 juli 22, wrs. vóór ca. 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Diederic van Zuinchvelt.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 190.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi ghegheven hebben ende gheven mit desen brieve Dieric van Zuinchveltb een stuc landc te Muden dat gheheten es dat Marketlandd, ende groet es jeghens dordalf morghen lands, in rechten lene van ons te houden.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des vridaghes na sente Lucas dach int jaer ons Heren M CCC ende dortich.

a
Will. AB.
b
de vijf stokken met ongeveer in het midden een accent boven een i laten voor de letters uin ook andere interpretaties toe AB.
c
stucland A; stuckelands B.
d
Marketl. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk van Zwinchveld