Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X009r_067_1 B AW_G_X007v_067_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 9r, nr. 551 (primaire registratie).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 7v, nr. 65 (na 1331 juli 22, wrs. vóór ca. 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Henric Winterea.

In de marge een kruisje.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. maken condd etc. dat wi verlien Heynric Winteree van ons in rechten lene te houden ses morghen land die gheleghen sien te Vredeland, wilc land beleghen hevet an die suitside Heynricf van Jutfaesg, an die noirtside die biscop, ant oistende die Vecht ende ant westende die indijc; wilc land ons toe behoirt van den goede van Aemstel.

In orkonde etc. Ghegheven die Haghe des woensdaghes voer sente Symon endeh Judeni dach int jaer XXXo.

 

j Die morghen es wairt XXII lb.

[Dienstaantekening:]

Pro littera XX s. Hollandensiumk.

a
Wint'e B.
b
Will. AB.
c
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
d
ontbr. B.
e
Wint'e AB.
f
Heynr. A.
g
Judfaes B.
h
ontbr. B.
i
Jud' B.
j
in de marge AB.
k
Holl. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hendrik Winter