Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X010v_082_1 B AW_G_X008v_082_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 10v, nrs. 566-567 (primaire registratie).

De bij de oorkonde behorende notite heeft in dit register A een eigen volgnummer gekregen.

B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 8v, nr. 80 (na 1331 juli 22, wrs. vóór ca. 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Jan Zwartinc.

In de marge een kruis.

Vgl. nr. ZH 88.

Wi Willaema graveb etc. maken cond etc. dat wi orlof ghegheven hebben ende gheven mid desen brieve Janne Swartincc in vrien eyghen te vercopen achte morghen lands die gheleghen zien in den lande van Aemstel in Weseper kercspeld int Hofland, onderdeelt mit ons, also als si daer gheleghen zien bi der Smalre e Wesepf ende hi van ons te lene houd; ende gheven den ghenen diet land voers. coept enen vrien eyghendoem mit desen brieve, ende lovent hem te waerne als meng een vri eyghen sculdich es te waerne.

In orkonde etc. Ghegheven te Woudrichem op sente Marie Magdalenenh dach int jaer ons Heren M CCC° een ende dortich.

 

¶ Hier of hevet Willaemi die Cuser borchtocht of ontfaen van Arnoude van Liesveltj, Symon Vrederix sonek ende Jan Robbijns sonel toit mijns heren behoef, alse dat Jan Zwartinc binnen jaers dat ghelt dat van den lande comen sal an sekeren renten legghen sal, ende dat van minen here ontfaen binnen Zuythollandm.

a
Will. AB.
b
gravē A.
c
Zwartinc B.
d
Weesp' kerspel B.
e
hier tiende, doorgestreept A.
f
Smaelre Weespe B.
g
alsmen aaneengeschreven, ondanks een ronde s A.
h
Magdal. B.
i
Will. B.
j
Liesveld B.
k
f. B.
l
f. B.
m
Zuytholl. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Zwartinc