Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X012r_097_1 B AW_G_X009v_097_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 12r, nr. 582 (primaire registratie).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 9v, nr. 95 (na 1336 sept. 15, wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Dieric Coesijn van Hisselta.

In de marge een kruis, alsmede twee cursief verbonden verticale halen.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 213.

De 'Amersfoorter beek' moet wel de Eem zijn. Vgl. nrs. AW 35, 96 en 98.

Wi Willaemb gravec etc. maken cond etc. dat Dieric Cosind van Hisselt van ons ontfaen heeft sijn huys ende sine hofstedee te Hysseltf ende al dat land dat hi legghende heeft tuschen Lisen voirde ende Alrehurst an der lenghe ende tuschen Ammersvoirder beke ende Verne hese an der breede; voirt twailf dach maet lands in die Langhe made, ende drie dach maet lands legghende in die Voswijc in Cosins gherechte voirscreven omtrent sine woninghe te Hisselt, tuschen der Ouder beke ende der Nuwerg beke; voirt achtien morghen lands in Benscoep legghende op die noirtside van den dorpe, ende heeft beleghen Bernierh Zwanildeni sone mit sinen lande beide boven ende beneden, ende dit land strect mit eenen ende an die wateringhe van Benscoep, mit den anderen ende ant Bloclandj dat des Roevers gherechte is van Montfoirde. Ende al dit goit voirscreven hebben wi hem verlyet van ons te houden ten rechten liene.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des woensdaghes voir meye anno Domini M° CCC° XXXIII°.

a
verbeterd uit Idem, verwijzend naar het opschrift boven de voorafgaande optekening B.
b
Will. B.
c
..grave B.
d
Coesijn B.
e
de eerste e verbeterd uit a A.
f
Hisselt B.
g
Niewer B.
h
B'nier AB.
i
Swanilden B.
j
an tBlocland B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk Cosijn van Isselt