Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X012v_098_1 B AW_G_X009v_098_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 12v, nr. 583 (primaire registratie).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 9v, nr. 96 (na 1336 sept. 15, wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Idem.a

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 213.

Vgl. nr. AW 97.

 

Wi Willaemb gravec van Heynnegouwend etc. maken cond etc. dat Dieric Cosine bi onsen goeddencken ghemaect heeft Margrieten, Dierixf sijns soens wive, toit hoirre lijftochte XVIII morghen lands legghende in Benscoep op die noirt side van den dorpe, ende heeft beleghen Bernierg Zwanilden sone mit sinen lande beide boven ende beneden, ende die land strect mit eenen ende an die wateringhe van Benscoep, mit den anderen ende ant Bloclandh dat des Roeversi gherechte is van Montfoirde, welke XVIII morghen lands voirscreven Diericj Cosink voirs. van ons hout ten rechten leene; in wilker lijftocht wi gheloven Margrieten voir.l te houden als wi sculdich sijn te doene na sede ende costumem van onsen lande.

In orkonde etc. Gheghevenn in die Haghe des woensdaghes sente Marcus dach int jair ons Heren M CCC drie ende dortich.

a
namelijk de in het opschrift boven het in B voorafgaande nr. AW 97 genoemde Dieric Coesijn van Hisselt.
b
Will. AB.
c
..grave B.
d
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
e
Cosijn B.
f
Dier. B.
g
B'nier AB.
h
an tBlocland, de letters lo gecorrigeerd B.
i
Roev's AB.
j
de tweede i gecorrigeerd A; Dier. B.
k
Cosijn B.
l
voirnoemt B.
m
u gecorrigeerd A.
n
G gecorrigeerd uit een opgaande letter A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk Cosijn van Isselt en Margareta, echtgenote van zijn zoon Dirk