Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X012v_099_1 B AW_G_X009v_099_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 12v, nr. 584 (primaire registratie).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 9v, nr. 97 (na 1336 sept. 15, wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Willem van Outshoirne.

In de marge, door andere hand: Hof steden tAemsterdama.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 544. – Van der Laan, OB Amsterdam, p. 38-39, nr. 26.

Wi Willaemb gravec van Heynnegouwend etc. maken cond etc. dat wi bi Willeme van Outshoirne, onsen rentemeyster, ende Willemf den Cuyserg, onsen baliu van Aemstelreland, verpacht hebben in eenen eewelike pachte vier hofsteden toit Aemstelredamme op die west zide van der havene, streckende in uteh tYe toit der graft toe, elke hofstede dortich voete breet, ende dese hofsteden heeft beleghen Gritei Claisj Heynen soens op die zuyt side ende onse hofstede dair Louwekink op woent op die noirt side; elke hofstedel in eenen erfpachte omme m tien scellinghe Hollandsn sjaers, te betalen alle jareo toit sente Jans misse te midzomerp.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe op den meyedach int jair ons Heren M CCC XXXIII.

a
tAemst'dā B.
b
Will. AB.
c
..grave B.
d
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
e
Will. B.
f
Will. B.
g
Cuser A.
h
in ute met inktvegen, mogelijk vanwege correcties A.
i
Griete B.
j
Clays B.
k
Louwekijn B.
l
hostede A.
m
hier en in de volgende regel om gaten in het perkament heen geschreven B.
n
Holl. AB.
o
boven de regel toegevoegd A.
p
24 juni.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Oudshoorn, rentmeester, en Willem de Cuser, baljuw van Amstelland