Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X012v_102_1 B AW_G_X010r_102_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 12v, nr. 587 (primaire registratie).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 10r, nr. 100 (na 1336 sept. 15, wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Soffye Dircx wijff.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 217.

In mengheder vore betekent dat het land van Jan van Loenersloot met een gemeenschappelijke greppel gescheiden was van het land van de kinderen en echtgenote van Jan Berenz.

Wi Willaema graveb van Heynnegouwenc, van Hollandd ende here van Vrieslande maken cond allen luden dat Jan heren Dierix sone van Loenresloet, onse man, mit onser hand ghemaect heeft Soffyen, Dierix wijf Jans outste soensf voirscreven, toit hoirre lijftocht eenen acker lands in mengheder voire mit Jan Bereng soens kindere ende mit sinen wive, legghende op tAncken vene in sheren gherechte van Abcoude, streckende van der Hurst an Goyland, ende heeft beleghen Beer Vorke op die nederh zide mit sinen lande ende Ghelpert Jan Witten wedue ende hoir kindere op die over zide, die Jan heren Dierixi sone voirs. van ons te leene hout; in wilker lijftocht wi gheloven Soffyen voirs. te houden als wi sculdich sijn te doene na sede endej costume van onsen lande.

In orkonde etc. Ghegheven toit Sintek Gheerden berghel des manendaghes na sinte Jans dach m decollatio annon XXXIII.

a
Will. B.
b
..grave B.
c
Heynn. A.
d
Holl. A.
e
Vriesl. A; etc. i.p.v. van Heynnegouwen ... Vriesland B.
f
soen B.
g
Be'n AB.
h
n verbeterd uit de aanzet van een z A.
i
Dier. A.
j
en A.
k
Stē A.
l
b'ghe A.
m
hier stē, doorgestreept A.
n
int jair ons Heren Mo CCCo B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan heer Dirksz. van Loenersloot en Sofia, echtgenote van Jans oudste zoon Dirk