Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X012v_103_1 B AW_G_X010r_103_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 12v, nr. 588 (primaire registratie).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 10r, nr. 101 (na 1336 sept. 15, wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Her Dieric van Zenicvelt.

In de marge een kruis.

a Willaemb gravec van Heynnegouwend etc. maken cond etc. dat wi ghegheven hebben ende gheven mit desen brieve heren Dieric van Zenincvelt, ridder, in rechten liene van ons te houden tien pond Hollandse sjairs, die wilke wi hem bewisen alle jaire in te nemen te Bamissef an onsen rentemeyster van Aemstelreland die nug es jof die hier namails wesen sal; ende ombieden onsen rentemeyster voirscreven dat hi hem die alle jaire uteh reke ende betale ten terminen voirscreven sonder eenich meeri ghebot van ons dair of te hebben, ende van hem neme telken termine sinen openen brief van quitantien voir ons mede te rekenen, ende van alsoe vele sullen wi onsen rentemeyster voirs. quiten.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghej die Lambertik annol XXXIIIo.

a
hier Wi B.
b
Will. AB.
c
..grave B.
d
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
e
Holl. AB.
f
1 oktober.
g
de eerste letter onduidelijk A.
h
e gecorrigeerd A.
i
boven de regel toegevoegd A.
j
Hagh A.
k
die Lamb'ti, de laatste letter onduidelijk A; op sinte Lambrechts dach B.
l
int jair ons Heren Mo CCCo B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Dirk van Zenincveld, ridder