Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X013r_108_1 B AW_G_X010r_108_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 13r, nr. 593 (primaire registratie).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 10r, nr. 106 (na 1336 sept. 15, wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Alijd Aybeykijns.

In de onderstaande tekst wordt verwezen naar het voorafgaande nr. AW 106, waarin de grafelijke lieden alsmede de dagtekening worden genoemd die hier zijn weggelaten.

Willema graveb etc. maken c etc. dat wi bi onsen luden vors. hebben laten verdinghen Alytd Aybekins van alsulker coirmieden als si ons sculdich was om VIII lb. Hollandse, dar si Willemf den Cuser tonser behouf ghenoech of ghedaen heeft; ende scelden hor ende hore nacomelinghe van der coijrmiede vors. vry ende quite, ten ware dat si hem verdieden.

In orkonde etc. Ghegheven int jair ende up den dach vors.

a
Will. AB.
b
..grave B.
c
hier cond B.
d
Alijd B.
e
Holl. AB.
f
Will. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Aleid Aybekijns