Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X013v_110_1 B AW_G_X010r_110_1 AW_G_X010v_110_2

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 13v, nr. 595 (primaire registratie).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 10r-10v, nr. 107 (na 1336 sept. 15, wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Eggebrechta Jans Langen z.

Willemb gravec etc. maken cond etc. dat Egghebrechtd Jans Langhen f.e jeghens ons verdinghetf heeft hem selven, sijn wijf Nyeseng ende Sthephanyenh, Griete, Lizebethi, Katherinenj ende Janne, hor vijf kinder, van alsulker coirmieden dar si in bedraghen sijn om XLVI lb. Hollandsk, dar si Willeml den Cuser tot onser behouf ghenoech of ghedaen hebben; ende scelden Egghebrechtm, Niesen, Sthephanienn, Grieten, Lizebetho, Katherinenp ende Janne vorscreven van der coirmeden vornoemd vry ende quite, ten ware dat si hem namails verdieden.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des vridaghes na sente Baven dach int jair vanq XXXIIIo.

a
Eggebr. B.
b
Will. B.
c
..grave B.
d
door andere hand verbeterd uit Egghard A; Egghebr. B.
e
sone B.
f
d verbeterd uit een opgaande letter A.
g
Niesen B.
h
Stephanyen B.
i
Lizebet B.
j
Kath'inen AB.
k
Holl. AB.
l
Will. B.
m
door de tweede hand boven de regel toegevoegd A; Egghebr. B.
n
Stephanien B.
o
Lizebet B.
p
Kath'inen AB.
q
ons Heren Mo CCCo B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Egbert zoon van Jan Lange, zijn echtgenote Niese en hun kinderen Stefanie, Griet, Elizabeth, Catharina en Jan