Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X016r_129_1 B AW_G_X012r_129_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 16r, nr. 610 (primaire registratie).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 12r, nr. 123 (na 1336 sept. 15, wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Ghise Machtelden z.

In de onderstaande tekst wordt verwezen naar het voorafgaande nr. AW 127, waarin de dagtekening wordt genoemd die hier is weggelaten.

Willaema ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi bi heren Janne van Leyden onsen cappellaen, bi Diericc van der Made, Willaemd den Cuser onsen bailiu ende rentemeister van onsen lande van Aemstelle ende bi Gherarde Alwijns sone, onsen luden die wire toe ghezet hadden, hebben laten verdinghen Ghisen Machteldenf sone, Aven sinen wive, Reynierg horen sone, Niese hoere dochter, Ghheykijnh Bartouds sone horen man ende Bartouden, Ghertruden, Vrouwekijn ende Lisen hore kinderen, Machtelden Ghisen dochter ende Arnti Wiven sone horen man ende Gheretj ende Boene hore kinderen, van der coermiede dair zi in besculdicht waren omme VIII lb. k Hollandsl, dair zi ons bi onsen rentemeister voirs., diere ons goede rekeninghe of doen salm, ghenoch of ghedaen hebben; ende sceldense van der coermiede quite met desen brieve, ten sie dat si hem namaels verdieden.

In orconde etc. Ghegheven op den selven dachn int jaer XXXVI.

a
Will. A.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
Dier. B.
d
Will. AB.
e
Gher. AB.
f
Machtilden B.
g
Ghisen ... Reynier op rasuur B.
h
aldus A; Gheyekijn B.
i
Arnd B.
j
Gher3 AB.
k
hier en in de volgende regel om een gat in het perkament heen geschreven A.
l
Holl. AB.
m
diere ons ... sal boven de regel toegevoegd A.
n
des manendaghes na sinte M'tijns dach in den somer i.p.v. op den selven dach B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gize Machteldsz. en zijn familieleden