Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X016r_130_1 B AW_G_X012r_130_1 AW_G_X012v_130_2

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 16r, nr. 611 (primaire registratie).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 12r-12v, nr. 124 (na 1336 sept. 15, wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Bairte Andries Gerloff zoens weduwe.

In de onderstaande tekst wordt verwezen naar het voorafgaande nr. AW 127, waarin de dagtekening wordt genoemd die hier is weggelaten.

Willaema ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi bi heren Janne van Leyden onsen cappellaen, bi Diericc van der Made, Willaemd den Cuser onsen bailiu ende rentemeister van onsen lande van Aemstelle ende bi Gherarde Alewijnsf sone, onsen luden die wire toe ghezet hadden, hebben laten verdinghen Barteng Andries Gherolfh soens wedewe, Aliden, Hannen, Gherolf, Toeteni, ende Andries hore kinderen, van der coermiede dair zi in besculdicht waren omme XVI lb. Hollandsj, dair zi ons bi onsen rentemeister voirs., diere ons goede rekeninghe of doen salk, ghenoch of ghedaen hebben; ende sceldense van der coermiede quite met desen brieve l, ten sie dat si hem namaels verdieden.

In orconde etc. Ghegheven op den selve dach ende int jair voirs.

a
Will. A.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
Dier. B.
d
Will. AB.
e
Gher. AB.
f
Alew. B.
g
Bairten B.
h
Gherolfs B.
i
Toete B.
j
Holl. AB.
k
diere ons ... sal boven de regel toegevoegd A.
l
hier beze, doorgestreept A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Baarte weduwe van Andries Gerolfsz. en haar kinderen