Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X016r_131_1 B AW_G_X012v_131_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 16r, nr. 612 (primaire registratie).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 12v, nr. 125 (na 1336 sept. 15, wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Lossye Scouten weduwe.

In de onderstaande tekst wordt verwezen naar het voorafgaande nr. AW 127, waarin de dagtekening wordt genoemd die hier is weggelaten.

Willaema ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi bi heren Janne van Leyden onsen cappellaen, bi Diericc van der Made, Willaemd den Cuser onsen bailiu ende rentemeister van onsen lande van Aemstelle ende bi Gherarde Alewijns sone, onsen luden die wire toe ghezet hadden, hebben laten verdinghen Lossyen Scouten wedewe, Heynen, Aliden, Elsebienen ende Bienf hore kinderen, van der coermiede dair zi in besculdicht waren omme VIII lb. Hollandsg, dair zi ons bi onsen rentemeister voirs. ghenoch of ghedaen hebben, diere ons goede rekeninghe of doen salh; ende sceldense van der coermiede quite met desen brieve, ten sie dat si hem namaels verdieden.

In orconde etc. Ghegheven op den selven dach voirs. int jair XXXVIi.

a
Will. A.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
Dier. AB.
d
Will. AB.
e
Gher. AB.
f
Byen B.
g
Holl. AB.
h
diere ons ... sal boven de regel toegevoegd A.
i
voirs. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Lossye Schouten weduwe en haar kinderen