Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X016v_134_1 B AW_G_X012v_134_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 16v, nr. 615 (primaire registratie).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 12v, nr. 128 (na 1336 sept. 15, wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

a Willem Ghijsebrechtsb z.

In de onderstaande tekst wordt verwezen naar het voorafgaande nr. AW 132, waarin de dagtekening wordt genoemd die hier is weggelaten.

Willaemc graved van Heynnegouwene etc. maken cond etc. dat wi bi heren Janne van Leyden onsen cappellaen, bi Diericf van der Made, Willaemg den Cuser onsen bailiu ende rentemeister van onsen lande van Aemstelle ende bi Gherardh Alewijns sone, onsen ludeni die wire toe ghezet hadden, hebben laten verdinghen Willaemj Ghisebrechtk l van Diemen, verDeiwenm sinen wive, Ghisebrechtn ende Gherwairt hore kinderen, ende Griete horeo dochter p ende Diericq Clays sone horen man ende Ouburch hair twier kint, ende Vranke Grieten sone voirs., van der coermiede dair zi in besculdicht waren omme LXIIII lb. Hollandsr, dair zi ons bi onsen rentemeister voirs. ghenoch of ghedaen hebben, diere ons goede rekeninghe of doen sals; ende sceldense van der coermiede quite, ten sie dat si hem namaels verdieden.

In orconde etc. Ghegheven op den selven dach ende int selve jair voirs.t

a
hier Willillem, doorgestreept B.
b
Ghijsebr. B.
c
Will. A.
d
..grave B.
e
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
f
Dier. AB.
g
Will. AB.
h
Gher. AB.
i
onsen luden ontbr. B.
j
Will. AB.
k
Ghisebr. AB.
l
hier sone B.
m
ei onduidelijk vanwege een correctie A; verDewen B.
n
Ghisebr. AB.
o
hair B.
p
hier hair dochter, doorgestreept A.
q
Dier. B.
r
Holl. AB.
s
diere ons ... sal boven de regel toegevoegd A.
t
des manendaghes na sinte M'tijns dach in den somer (verbeterd uit winter) int jair XXXVIo i.p.v. op den selven dach ende int selve jair voirs. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem Gijsbrecht van Diemen, zijn echtgenote vrouw Deiwe en hun kinderen, schoon- en kleinkinderen