Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X016v_137_1 B AW_G_X012v_137_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 16v, nr. 618 (primaire registratie).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 12v, nr. 131 (na 1336 sept. 15, wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Brechte Heynekijna.

In de onderstaande tekst wordt verwezen naar het voorafgaande nr. AW 132, waarin de dagtekening wordt genoemd die hier is weggelaten.

Willaemb ..grave van Heynnegouwenc etc. maken cond etc. dat wi bi heren Janne van Leyden onsen cappellaen, bi Diericd van der Made, Willaeme den Cuser onsen bailiu ende rentemeister van onsen lande van Aemstelle ende bi Gherardf Alewijns sone, onsen luden die wire toe ghezet hadden, hebben laten verdinghen Brechten Heynekijnsg, Aliden hare dochter, voirt Clays Waterlandh, Hillen i sinen wive, Coppekijnj, Nellen ende Aliden hore kinderen, Reynier Duvinc ende Aliden sinen wive, van der coermiedek dair zi inl besculdicht waren omme IX lb. Hollandsm, dair zi ons bi onsen rentemeister voirs. ghenoch of ghedaen hebben, diere ons goede rekeninghe of doen saln; ende sceldense van der coermiede quite met desen brieve, ten sie dat si hem namaels verdieden.

In orconde etc. Ghegheven op den dach ende int jair voirs.o

a
Heynek. B.
b
Will. A.
c
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
d
Dier. B.
e
Will. AB.
f
Gher. AB.
g
Heynek. B.
h
Wat'land AB.
i
hier sone, doorgestreept A.
j
Coppek. B.
k
Reynier ... coermiede op rasuur A.
l
i verbeterd uit z A.
m
Holl. AB.
n
diere ons ... sal boven de regel toegevoegd A.
o
des manenedaghes na sinte M'tijns dach in den somer int jair ons Heren Mo CCCo ses ende dortich i.p.v. op den dach ende int jair voirs. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Brechte Heinekijns en een aantal anderen