Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X017r_142_1 B AW_G_X013r_142_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 17r, nr. 622 (primaire registratie).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 13r, nr. 136 (na 1336 sept. 15, wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Coppe Heynen z.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 578, ad. 1336 mei 12. – Muller, Reg. Hann., p. 237, ad 1336 mei 5. – Van der Laan, OB Amsterdam, p. 43-33, nr. 35.

De positie van deze tekst in het register AW tussen oorkonden d.d. 8 augustus en 15 september ('Heilig Kruisdag in september') maakt duidelijk dat met de 'Heilig Kruisdag' in de datering het feest van Kruisverheffing is bedoeld (14 september) en niet dat van Kruisvinding (3 mei), waarnaar Van Mieris en Muller blijkbaar dateren.

Willaem ..grave van Heynnegouwena, van Hollandb ende here van Vrieslandc maken cond allen ludend dat wi Coppe Heynen sone, onsen scoute van Aemstelredamme, omme meneghen dienste diee hi ons ghedaen hevet ende noch doen sal, ghegheven hebben onsenf moelenwerf also alst gheleghen es binnen der porte van Aemstelredamme op die westziden van der haven tuschen der porte erve van Aemstelredamme op die nortsideg ende Louwen Jurdaen soensh erve op die zuytside, tote enen vryen eyghen te besitten.

In orconde desen brieve bezeghelt mid onsen zeghelei. Ghegheven in die Haghe des sonnendaghes na sHeylich Cruys dach int jair ons Heren M° CCC° XXXVI°.

[Dienstaantekening:]

Per Willelmumj Cuser.

a
Heynn. A.
b
Holl. A.
c
etc. i.p.v. van Heynnegouwen ... Vriesland B.
d
etc. i.p.v. allen luden B.
e
d verbeterd uit een opgaande letter A.
f
op rasuur A.
g
nortziden, verbeterd uit westziden B.
h
ontbr. B.
i
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
j
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Koppe Heinenz., schout van Amsterdam