Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X018r_144_1 B AW_G_X015r_144_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 18r, nr. 624 (primaire registratie).

In de bovenmarge, door andere hand: Waterland.

B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 15r, nr. 138 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Willem die Grebber.

Een streep door het begin van de tekst. – In de bovenmarge: Waterland.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 132. – Van der Laan, OB Amsterdam, p. 34, nr. 18.

Vgl. het volgende nr. AW 145.

 

Wi Willema graveb etc.c maken cont d dat wi vercoft hebben Willem den Gribber jof die houder es van desen brieve drie made lands, onder e deel van zessen maden lants dief g gheleghen sijn ter Voelwijc up die westerzide naesth Smerighe venne, ende ons ane ghecomen sijn van haren Martijns kindere des papen van Randorp met allen rechte, wilc land voirs. ons Willemi betaelt hevet vol ende al, den lesten penning met den eersten; ende loven hem dat lant tej waren jof die houder es van desen brieve, ende verbieden onsen rechter in dat ambocht daer dat erve gheleghen es dat hi daer over niet ene rechte, jof here Martijns kindere dat erve ane spreken wilden jof haer erfname.

Ende omme dat wi willen etc. Ghegheven in die Haghe des sonnendaghes nae sente Matheus daghe in annok XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per Willaeml camerlinc.

a
Willaem B.
b
ontbr. B.
c
van Heynn., van Holl., van Zeell. ende here van Vriesland i.p.v. etc. B; hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
d
hier allen luden B.
e
hier het niet voltooide woord van B.
f
de, verbeterd uit te A.
g
hier gheldene, doorgestreept A.
h
na B.
i
Will. B.
j
ontbr. B.
k
int jair i.p.v. in anno B.
l
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem de Grebber of de houder van deze brief