Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X018r_145_1 B AW_G_X015r_145_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 18r, nr. 625 (primaire registratie).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 15r, nr. 139 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Idem. a

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 132 (vermelding onder 23 september). – Van der Laan, OB Amsterdam, p. 34-35, nr. 19.

Vgl. het voorafgaande nr. AW 144.

b Allen den ghenen etc. doe ic cont Willem die Gribber dat ic minen herec den graved ghelovet hebbe die drie made lands die mijn here ane ghecomen sijn van heren Martijns kindere des papen van Raendorp, ende gheleghen sijn te Voelwijc up die westerzide van Smerighee venne an den dijc, dat ic ghecoft hebbe omme twintich pond Hollandsf ende betaelt, wilke drie made lants mijn here mach lossen jof doen lossen dien hi wil binnen jare ende binnen daghe alse verre alsmen mi weder ghevet mine twintich pond. Ende waer dat zake dat mijn here dit vorseyde land niet lossen ene wilde binnen deser vorscreven tijt, soe soude dit vorscreven land mine bliven minen vryen wille mede te doene; sonder alle arghelist.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe des manendaghes nae sente Mauricius dach in annog XXIIIIo.

 

h Ista littera est sub Enghelbertoi.

a
namelijk de in het opschrift boven het voorafgaande nr. AW 144 genoemde Willem die Grebber B.
b
hiervóór in de marge een aanvangsteken A.
c
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
d
..grave B.
e
Sme- | righe A; sine Righe B.
f
Holl. AB.
g
int jair ons Heren Mo CCCo i.p.v. in anno B.
h
het volgende door andere hand A.
i
Enghelb'to A; Engheb'to B.
Oorkonder: Willem de Grebber
Destinataris: graaf Willem III