Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X018r_146_1 B AW_G_X015r_146_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 18r, nr. 626 (primaire registratie).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 15r, nr. 140 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Her Martijna pape van Randorpb.

Een streep door het begin van de tekst.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi ..Willemc graved etc. maken kond etc. Want hair Martijne die pape van Randorpf an ons ghebleven es te verbeteren waer dat wine in enigher broke vonden van Coppaerdg Jacobs soens doet, ende omme dat wi nochh iet gheproeven konnen dat hi selve enighe scoude of toei doen daer toe hevet, zoe hebben wi heren Martijnj vors. orlof ghegheven weder in zire kerke te varen, ende hebben ghenomen ende nemen in onser bescermte; ende ombieden allen onsen bailiuwen, scouten ende anders onsen luden dat zijn alsoe bescermen dat hi in rusten blive. Ende waer yemend die hier boven op haren Martijnk voirs. misdede, dat soud wi houden an zijn lijf ende an zijn goed. Dit zal gheduren toit onsen wedersegghen.

In orkonden etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes na Grote vasten avond int jaer l XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemm, abbatem de Middelburchn et commune consilium.

a
M'tijn B.
b
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
c
Will. AB; de digniteitspunten ontbr. B.
d
..grave B.
e
M'tijn A.
f
Raendorp B.
g
Coppaird B.
h
ontbr. B.
i
te B.
j
M'tijn A.
k
M'tijn A.
l
hier ons Heren Mo CCCo B.
m
Zuden. A.
n
Midd. A; Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Maarten pastoor van Ransdorp