Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X018r_148_1 B AW_G_X015r_148_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 18r, nr. 628 (primaire registratie).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 15r, nr. 142 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Heyne Roden van Monikendamme.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 198.

Vgl. nr. AW 151.

Wi Willema b etc. maken cond etc. dat wi Heyne Roden van Monikedamme ghegheven hebben die helfte van den Riedighenc marct velded ende van den Burchvalle ende vane der timerringhef die dair legghen te Monike damme ende ons toe behoiren, ende al groet es jeghens een morghen, van ons te houden ten rechten lene, om dienst die hi ons ghedaen heeft ende noch doen zel.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe op sente Margriteng dach int jaer ons Heren Mo CCCC XXXIo.

a
Willaem B.
b
hier ..grave B.
c
Riedigh. A; Riedeghen B.
d
marctvelde B.
e
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
f
de eerste r verbeterd uit n A.
g
Marg'ten A; Margrieten B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hein Rode van Monnickendam