Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X018v_150_1 B AW_G_X015r_150_1 AW_G_X015v_150_2

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 18v, nr. 630 (primaire registratie).
B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 15r-15v, nr. 143 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Clais Truden z. vana Lantsmair.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 150-151.

Wi Willaemb gravec van Henegouwend etc. maken cond allen luden dat wi onse vijf deymade een derdendeel van ere deymade min in verDuren weer, ende onse drie deymade een verendeel van ere deymade min in den Coyen, ende een half huys ende een halven weerf die wi met Claisee Symons sone ghemene hebben, ende onse vier deymade die wi met Claisef voers. ghemene hebben int weer daer die woninghe voerscreven op staet in den norderen ec van den were, wilc land al leghet in die prochig van Lancsmaer in Waterlandh, verlieti hebben ende verlien Symoenj Claisk Truden sone van Lancsmaer van ons te liene te houden in manieren dat na siere doet comen zal op Heynen ende Claisel sinen twien outsten sonen die hi nu heeft evenghelike te delen, ende storve die ene van den twien sonder wittachtighen soen so sout die ander al van ons ontfaen, ende daer tenden binnen afterzuster kint niet te versterven, est wijf est man van wittachtigher boerd, ende ymmer op den naesten te comen, ende te comen op den jongheren man voer touder wijf daer si beide evennam sien.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe vriedaghes voer sinte Jans daghe te midde zomer int jaer ons Heren M CCC zes ende twintich.

 

n Desen brief heft die Cuser, ende zel den eyghendoem van den lande ontfaen eer hi den brief over leverd, et dabit domino XX lb. de littera.

 

o Etc. Die helfte van desen goede heeft ontfaen Clais die Grebber, Clais Symons z. z. van Lancsmaer, inden Hage omtrent XI dage in februario anno LXXIIIp.

[Dienstaantekening:]

Per Willelmumq Cuser, Mathiam et alios.

a
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
b
Will. AB.
c
..grave B.
d
Heneg. A; van Henegouwen ontbr. B.
e
Clayse B.
f
Clayse B.
g
wilc land ... prochye op rasuur B.
h
Wat'land AB.
i
r bovengeschreven A.
j
Symon B.
k
Clays B.
l
Clayse B.
m
even na B.
n
de volgende notitie op f. 15v B.
o
de volgende notitie, aansluitend op de oorkondetekst, door andere hand B; ontbr. in A.
p
dat is 11 februari 1374, gerekend naar de paasstijl (zie de Inleding).
q
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Simon Nicolaas Trudenz. van Landsmeer