Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X019r_153_1 B AW_G_X015v_153_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 19r, nr. 633 (primaire registratie).

Onder de tekst, door andere hand: Concordatus est.

B: AGH 316 (groot register Amstelland), f. 15v, nr. 146 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Pietera Heynen z. van Purmerendeb.

Onder de tekst, door andere hand: Concordatus est.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 214.

Wi Willemc graved etc. maken cond etc. dat Pieter Heynen f.e van Purmurende ons op ghedraghen heeft sine huys ende sine hofstede dair hi op woent mit der graft, ten uteren cante toe legghende in Purmurende binnen desen marken: Florisf van der Plancke op die zuyt side ende anders al omme ende omme Pieter selve mit sinen lande; ende dit huys ende hofstede voirscreven hebben wi hem verliet van ons te houdene te liene, binne after suster kind niet te verstorveneg.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des dinxendaghes na meye dach int jair ons Heren M CCC drie ende dortich.

a
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
b
Purmerēd. B.
c
Will. AB.
d
..grave B.
e
sone B.
f
Florijs B.
g
verstervene B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Pieter Heinenz. van Purmerend