Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B BR_G_X001v_004_1 C BR_K_X001v_004_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 574 (groot register Brabant), f. 1v, nr. 3a (1326 mei 8-ws. 1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Idem.a

Deze tekst heeft geen contemporain (romeins) volgnummer.

C: AGH 575 (klein register Brabant), f. 1v, nr. 4 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).

Vgl. nr. BR 3, waarnaar deze notitie verwijst als zijnde een oorkonde met gelijkaardige inhoud. Hoewel niet expliciet vermeld, is onderstaande oorkonde mogelijk van dezelfde datum als dat nr. BR 3.

Vrijwel onmiddellijk erna is deze notitie nogmaals ingeschreven in de registers Brabant; zie nr. BR 7. De varianten daaruit zijn in onderstaande tekst geannoteerd onder de siglen B' (voor AGH 574) en C' (AGH 575).

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

b Item per aliam litteram similem predicte debet civitas Machliniensisc domino comiti IIM lb. Tornacensiumd, unde dies erit ade Martinif hyemalisg anno XXo.

 

Hec littera est sub Willelmoh camerario, et fuit i vendita in Bruccelaj Heynemannok Beetl et Vrankem Baken per Willelmumn predictum proo XIIII½C lb. Tornacensiump, unde dominus Iohannesq computabit.

a
nl. Mechelen, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. BR 3 B.
b
hier C.
c
Machlinien. BC.
d
Tor. BC. Torn. B'C'.
e
hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament C.
f
M'tini BCC'.
g
11 november.
h
Will'o BCC'; Will'e B'.
i
hier om een snee in het perkament heen geschreven B'.
j
cc gecorrigeerd B.
k
Heynemans B'C'.
l
of Boet B'C'.
m
Branke B'.
n
Will'm BB'CC'.
o
ontbr. BC.
p
Tor. BC; T' B'; Torn. C'.
q
Ih's B; Ioh'es B'CC', met correctie in de uitgang B'.
Oorkonder: stad Mechelen
Destinataris: graaf Willem III