Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B BR_G_X002r_008_1 C BR_K_X001v_008_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 574 (groot register Brabant), f. 2r, nr. 4 (4) (1326 mei 8-ws. 1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Zoene huysschen hertogh Jan van Brabant ende Grave Willem van Hollant.

C: AGH 575 (klein register Brabant), f. 1v, nr. 8 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 63 (een Franse vermelding met Nederlandse vertaling). – Kluit, Historia critica II, p. 1090-1094. – Devillers, 'Notice', p. 353-357.

De registratie van deze oorkonde is na enkele regels afgebroken; erna is op f. 8r-8v nog wel een flinke ruimte, ongeveer ter lengte van een pagina, onbeschreven gelaten. De oorkonde is wel in zijn geheel ingeschreven in de registers Henegouwen: zie nr. HE 15. Zie tevens aldaar voor de editie van de tekst, alwaar de varianten uit BR 8 zijn geannoteerd onder de siglen C en D, voor resp. AGH 574 en 575.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Oorkonder: hertog Jan II van Brabant en graaf Willem III