Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B BR_G_X005r_014_1 C BR_K_X003v_014_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 574 (groot register Brabant), f. 5r, nr. 10 (9) (1326 mei 8-ws. 1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Jan Crupelant ende Thonis, wisselairs.

C: AGH 575 (klein register Brabant), f. 3v, nr. 14 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 150 (met verschillende mislezingen).

De afsluitende notitie, in het verloren primaire register A wel opgetekend door Gerard Alewijnsz. (de mihi uit de tekst), lijkt te impliceren dat de graaf toch een regeling heeft getroffen met Rogier van Leefdaal, waarmee de tussenkomst van de Brusselse geldschieters was komen te vervallen.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema graveb van Heynnegouwenc etc. maken cond allen luden dat wi sculdich sien onsen goede vrienden Janne Crupeland ende Thonijs, den wisselaers van Broeselend, vier hondert pond Tornoysee, den groeten over zestien peninghe gherekent, die si voir ons beloift hebben heren Rogier van Levedale onse trouwen ridder, dien wise sculdich waren van achterstellen liene, die wilke somme van penninghe wi hem beloven te betailen tote Alre heyligherf misseg naist comende; ende waer dat si cost jof scade omme daden, dien souden wi hem op rechten met den hoeft ghelde.

In oirkonde etc. Ghegheven tote Valenchijn des donresdaghes voir Pinxter int jaer ons Heren M CCC zesh ende twintich.

 

i Dominus cum eo concordavit de CLj lb. Tornacensiumk annuatiml, quas dominus sibi debuit pro feodo; et de omnibus arriragiism que dominus sibi debuit de dicto feodo est totaliter per hoc absolutus. Et etiam assignabit super certum feodum suum viertich pond Tornacensiumn annuatim, quas tenebit in feodum. Eto mihi Crupeland et Thonijs reddent litteram domini Rogeri de dicta assignatione.

[Dienstaantekening:]

Per Willelmum camerarium dominio comitis.

a
Will. BC.
b
..grave C.
c
Heynn. B; van Heynnegouwen ontbr. C.
d
Brocelen, de l gecorrigeerd C.
e
Tor. B; Torn. C.
f
heyleghen C.
g
1 november.
h
ses, de eerste letter verbeterd uit e C.
i
het volgende op een nieuwe regel B; het volgende direct achter het voorafgaande doorgeschreven, daarvan gescheiden d.m.v.  C.
j
.L. C.
k
Tor. B; Torn. C.
l
L lb. Tornacensium annuatim op rasuur C.
m
de derde r gecorrigeerd B.
n
Torn. BC.
o
gecorrigeerd B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Crupeland en Thonis, wisselaars te Brussel