Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B BR_G_X005r_015_1 BR_G_X005v_015_2 C BR_K_X003v_015_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 574 (groot register Brabant), f. 5r-5v, nr. 11 (10) (1326 mei 8-ws. 1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Zoene tuysschena Brabantb ende den grave van Hollantc.

C: AGH 575 (klein register Brabant), f. 3v, nr. 15 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 268.

Vgl. nrs. BR 13, 15 en 16.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemd gravee van Heynnegouwenf etc. maken cond allen luden. Want wi van allen tuyste ende zaken die gheroert sien tuschen onsen neve den hertoghe vang Brabant ende ons alse van h den lande van Hoysden ghebleven sien in edelen luden heren Florens Bartoud here van Machlen ende heren Rotgierei van Levedale, van ons neven weghen voirs., ende heren Gherardej here van Voirne, borchgrave van Zeelandk, ende here Jan here van Erclel, onsen neve, van onsen weghen, alsom alse die brieve dair of houden diern wier op beyden siden op ghegheven ende bezeghelt hebben, so gheven wi macht onsen keersluden voirs. est dat hem oirbaer denct desen dach die nu tote Hoestrateno van den voirseyden saken was ghezet te verlegghen, ende die stede te verlegghen dair hem oirbaer zalp denken ende onse vriende ende onse Raet toe comen moghen; ende wat si hier toe doen op dese tijd, dat houden wi vaste ende ghestadeq ghelike jof wijt zelve ghedaen hadden.

In oirkonde etc. Ghegheven des vridaghes voir sente Nyclaysr dach int jaer ons Heren dusent drie hondert een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per commune consilium dominum comitis.

a
tu onduidelijk, en met een stok te weinig B.
b
Brab'nt B.
c
Holl'nt B.
d
Will. C.
e
..grave C.
f
Heynn. B; van Heynnegouwen ontbr. C.
g
boven de regel toegevoegd B.
h
hier den, doorgestreept B.
i
Rogiere C.
j
Gher'de BC.
k
Zeel. B; Zeell. C.
l
Arcle C.
m
o onzeker B.
n
die C.
o
Hoichstraten C.
p
z verbeterd uit d B.
q
hier en in de volgende regel om een gat in het perkament heen geschreven C.
r
Niclaes C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, en heer Jan heer van Arkel