Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B BR_G_X006v_018_1 C BR_K_X004v_018_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 574 (groot register Brabant), f. 6v, nr. 14 (13) (1326 mei 8-ws. 1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Her Rogier van Levedale.

C: AGH 575 (klein register Brabant), f. 4v, nr. 18 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 111.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema graveb van Heynnegouwenc, van Hollandd etc. maken cond allen luden dat wi omme trouwen dienst die e ons hair Rogierf van Levedale, onse trouwe ridder, ghedaen hevet ende noch doen sal, hem ghegheven hebben ende gheven mit desen brieve hondert pond Tornoyseg sjaers, den groeten over sestien penning gherekent, van ons ende van Willaemh onsen sone in rechten leene te houden, die wilke wi hem bewisen jaerlix op te heffen ende tontfanghen uyt onser tolne te Niemansvriend tote elker Bamissei, toter tijd toe dat wise hem elwair in sekeren steden bewijst hebben; ende ombieden onsen rentemeyster van Zuythollandj die nu es jof haer na wesen sal dat hise hem jaerlix ten daghe voirs. vank onser tolne voirs. uyt rekene ende betaile van onsen weghen, sonder ander ghebot van ons te hebbene, toter tijd toe dat wise hem elwair bewijst hebben alse voirscreven es. Ende wair dat sake dat wij of Willaeml onse sone die hondert pond Tornoysem sjaers lossen ende vrien wilden, dat souden wi doen moghen elc pond sjaers om tien pond; ende dair bi soude hair Rogier voirseyd mitten ghelde dat hi van dier lossinghe ontfenghe coipen hondert pond Tornoyse sjaers, die hi in sekeren steden bewisen soude ende van ons ende van Willaemn onsen sone voirs. in rechten lene houden, alst voirscreven es. Voird hebben wi hem ghegheven onse ridder cleder tsinen live, alse zo dat wanneer wio onsen ridderen clederen leveren zullen, dat wise hem mede sullen doen leveren ghelike onsen anderen ridders.

In orkonde desen brievep etc. Ghegheven tote Valenchijn op sente Symon ende Juden dach int jaer ons Heren M CCCo twee ende twintich.

a
Will. C.
b
..grave C.
c
Heynn. B.
d
van Heynnegouwen, van Holland ontbr. C.
e
hier ons, doorgestreept B.
f
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament C.
g
Tor. BC; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
h
Will. BC.
i
1 oktober.
j
Zuytholl. B; Zuutholl. C.
k
uyt C.
l
Will. C.
m
Torn. C.
n
Will. BC.
o
ontbr. C.
p
desen brieve ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Rogier van Leefdaal, ridder