Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A BR_K_X006v_024_1 B BR_G_X008r_024_1

A: AGH 575 (klein register Brabant), f. 6v, nr. 24 (primaire registratie).

Onder de tekst in de marge, door andere hand: Concordatus est.

B: AGH 574 (groot register Brabant), f. 8r, nr. 20 (19) (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Florijs Bartout her van Machelen.

Onder de tekst in de marge: Concordatus est.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 125.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nrs. BR 29 en 32.

Wi Florens Berthouda, here vanb Mechlenec, maken cont alle den ghenen die desen brief zullen zien of horen dat wi hebben ontfaen van ons liefs heren weghen tsgraven van Henegouwend ende van Hollande twe hondert pond zuarte van onsen leene van desen jare, die hi ons sculdich was; ende kinnen dat ons die IIC lb. f suarte vors. wale betaelt zijn, ende scelden onsen lieven here den grave voers. ende alle die ghene die van sinen weghen zijn daer afg quite.

In orconscape des briefsh bezegelt met onsen seghele. Ghegheven int jaer ons Heren Mo CoCoCo drie ende twintich des vrietsdachsi voer onser Vrouwen dach j lichtmisse.

 

k Ista littera est sub Enghelbertol.

a
B'thoud A; Bartoud B.
b
hier en hierna enkele laters onduidelijk vanwege vochtinwerking A.
c
Machlen B.
d
Heneg. A; Heynn. B.
e
Holl. AB.
f
hier Tor., doorgestreept B.
g
hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament A.
h
bri- | efs, de i verbeterd uit e A.
i
vridaghes B.
j
hier ter B.
k
het volgende door andere hand A; hier B.
l
Enghēb'to A.
Oorkonder: Floris Berthout, heer van Mechelen
Destinataris: graaf Willem III