Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A BR_K_X008v_031_1 B BR_G_X010r_031_1

A: AGH 575 (klein register Brabant), f. 8v, nr. 31 (primaire registratie).
B: AGH 574 (groot register Brabant), f. 10r, nr. 27 (26) (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Aelbrechta van Voirne, her van Bergenb upten Zoom.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 490.

Wi Alebrechtc van Vorned, here vane Be[r]ghenf op den Zoem, ende Machtild onse ghesellinne maken cond allen luden dat een hoech prinche ende moghende, onseg lieve here hair Willaemh grave van Henegouweni, van Hollandj etc., mid onsen lievenk here ende vader denl here van Vornem, burchgrave van Zeellandn, ende mid onsen neve den here van Arkel ende med ons onse borghe gheworden es jeghens onse ghemeene stede van Berghen op den Zoem, dat wize quiten zullen ende scadelois houden van zeven ende twintich ponden ende een half ouder groter coninx Tornoyseo van Vrankerikep syaers, die si vor ons gheloift hebben te Brossele ende te Antworpenq, dair wize jairlix van lijftochte sculdich sien; soe gheloven wi onsen lieven here den grave vors. vor ons ende vor onse erfname hem ende sinen erfnamen van diere borchto[chte] scadelois te quiten, ende verbinden dair in onse goid, zoe wair dat ghele[ghen es.]

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe op sinte Stephaens dach i[nt jair ons Heren M° CCC° neghen ende twintich].

a
Aelbr. B.
b
B'gen B.
c
Alebr. B.
d
Voerne B.
e
hier en hierna enkele letters moeilijk leesbaar of geheel verdwenen vanwege vochtinwerking A; het onleesbare is tussen rechte haken aangevuld naar B.
f
r onzichtbaar, en h verbeterd uit e A.
g
hiervóór een geradeerde h A.
h
Will. AB.
i
Heneg. A; Heynn. B.
j
Holl. AB.
k
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in vouwen in het perkament A.
l
gecorrigeerd A.
m
Voirne B.
n
Zeell. AB.
o
Tor. A; Torn. B.
p
Vranrike B.
q
Antwerpen B.
Oorkonder: Albrecht van Voorne, heer van Bergen op Zoom, zoon van Gerard heer van Voorne
Destinataris: graaf Willem III