Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A BR_K_X008v_032_1 B BR_G_X010r_032_1

A: AGH 575 (klein register Brabant), f. 8v, nr. 32 (primaire registratie).
B: AGH 574 (groot register Brabant), f. 10r, nr. 28 (27) (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Woutter Bau.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 125 (onder het regest betreffende nr. BR 24).

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nrs. BR 24 en 29.

Wi Florens Bartoud here van Machlen doen cond allen den ghenen etc. dat ons [Wouter Bau ghenoch ghedaen]a heft van mijns herenb sgraven weghen van Heynnegouwenc van IIC lb. zuarter Tornoysed die ons mijn here van [Heynnegouwene voirs. sculdich] was nu te Kersavondef dat naestg verleden es van onsen lene, dat hi ons jaerlix sculdich es e[nde pleghet te] ghevene; vanh wilken IIC lb. wi ons wel ghepayt houden, ende scelden dair of quite mijn here vo[irs., hem ende] alle die ghene diere quitancie of behoeven.

In orcontscap des briefs etc. Ghegheven int jaer ons He[ren Mo] CCCCo neghene ende twintich in sente Sebastiaens avond.

 

Hanc litteram posuit Gherardusi sub Enghelbartoj.

a
hier en hierna tekstdelen moeilijk leesbaar of geheel verdwenen ten gevolge van vochtinwerking A; het onleesbare is tussen rechte haken aangevuld naar B.
b
sheren B.
c
Heynn. AB.
d
Tor. A; Torn. B.
e
Heynn. B.
f
24 december.
g
verbeterd uit lest A.
h
gecorrigeerd A.
i
Gher'dus A; Ger'dus B.
j
Engheberto B.
Oorkonder: Floris Berthout, heer van Mechelen
Destinataris: graaf Willem III