Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A CA_A_X033v_002_1 B CA_B_X041r_002_1

A: AGH 2144 ('Papieren cartularium'), f. [33]v, nr. [165] (primaire registratie).
B: AGH 2145 (kopie van het 'Papieren cartularium'), f. 41r, nr. 170 (1316 kort na augustus 22, naar A).
Opschrift:

Lettere der porte van Zerixee.a

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 1. – Burgers, Rijmkroniek, p. 381-382, nr. 6.

Onderstaande tekst is uitgegeven naar A. Hetgeen daar onleesbaar is geworden vanwege de slechte staat van het papier, is tussen rechte haken aangevuld naar afschrift B.

¶ Wi scepene, Raet ende ghemeente van der porte van Ziericzeeb maken cont ende kenlic alle den ghenen die desen brief sien sullen of hoeren lesen dat wi eenen hoeghen edelen prince ende eenen warden, haren Janne grave van Heneghouwec, die van gherechten oyre grave es in Hollantd, in Zeelante ende heeref in Vrieselantg, ontfanghen hebben over onsen rechten heere grave te wesen ende heere in den voerseiden lande; ende wi h[ebb]en hem hulde ghesuoren met ghestaveden eede hem te houdene ende sijn rechte oyr na hem over onsen rechten heere, ende hem ende sinen rechten oyr na hem altois te doene alse wi onsen rechten heere sculdich [si]jnh te doene.

In kenesse van deser dinc soei hebben wi desen brief beseghelt met onsen ghemeenej seghele van der voer[seyder] porte. Ghegheven int jaerk ons Heeren M CC XCIXl des maendaghes na sente Niclaism daghe.

a
opschrift in rode inkt, door de kopiist van de tekst B.
b
de eerste e onzeker A; Zerixee B.
c
Heneg. B.
d
Holl. AB.
e
Zel. B.
f
ontbr. B.
g
Vriesel. B.
h
volgorde sijn sculdich B.
i
ontbr. B.
j
menen B.
k
intiaer A.
l
I klein tussengeschreven A; LXXXXIX B.
m
Niclays B.
Oorkonder: schepenen, Raad en gemeente van de poort van Zierikzee
Destinataris: graaf Jan II