Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A CA_A_X034r_004_1

A: AGH 2144 ('Papieren cartularium'), f. [34]r, nr. [167] (primaire registratie).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 3. – Burgers, Rijmkroniek, p. 385-386, nr. 13.

Deze notitie is niet gedateerd, maar uit andere bronnen is de datum van uitvaardiging van de oorkonde bekend (zie de bovengenoemde edities). – De in de tekst genoemde oorkonde van Zierikzee betreft nr. CA 2.

De aantekening is niet overgenomen in het duplicaat AGH 2145; het in A ontbrekende, ten gevolge van de slechte staat van het papier, is tussen rechte haken aangevuld naar de gelijksoortige notities nrs. CA 5-6.

[Item ee]ne lettere van der porte van Leyden, sprekende van worde te worde alse der porte lettere [van Z]iericzee voerscreven.

Oorkonder: schepenen, Raad en gemeente van de poort van Leiden
Destinataris: graaf Jan II