Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A CA_A_X034r_005_1 B CA_B_X032r_005_1

A: AGH 2144 ('Papieren cartularium'), f. [34]r, nr. [168] (primaire registratie).
B: AGH 2145 (kopie van het 'Papieren cartularium'), f. 32r, nr. 130 (1316 kort na augustus 22, naar A).
Opschrift:

Lettere der porte van Harlem.a

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 4. – Burgers, Rijmkroniek, p. 386, nr. 14.

Deze notitie is niet gedateerd, maar uit andere bronnen is de datum van uitvaardiging van de oorkonde bekend (zie de bovengenoemde edities). – De in de tekst genoemde oorkonde van Zierikzee betreft nr. CA 2.

b Item eene lettere der porte van Herlem, sprekende van worde te worde alse der porte lettere van Ziericzee.

a
opschrift in rode inkt, door de kopiist van de tekst B.
b
hier B.
Oorkonder: schepenen, Raad en gemeente van de poort van Haarlem
Destinataris: graaf Jan II