Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A CA_A_X034r_007_1

A: AGH 2144 ('Papieren cartularium'), f. [34]r, nr. [170] (primaire registratie).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 3. – Burgers, Rijmkroniek, p. 384, nr. 10.

Deze notitie is niet gedateerd, maar de datum is bekend uit de volledige registratie onder nr. ZH 340. – De in de tekst genoemde oorkonde van Zierikzee betreft nr. CA 2.

De aantekening is niet overgenomen in het duplicaat AGH 2145; het in A ontbrekende, ten gevolge van de slechte staat van het papier, is tussen rechte haken aangevuld naar de gelijksoortige notities nrs. CA 5-6.

Item eene lettere der porte van Sente Gheerdenberghe, sprekende alse der porte lettere van Ziericz[ee] voer[screven].

Oorkonder: schepenen, Raad en gemeente van de poort van Geertruidenberg
Destinataris: graaf Jan II