Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A CA_A_X034r_008_1

A: AGH 2144 ('Papieren cartularium'), f. [34]r, nr. [171] (primaire registratie).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 2. – Burgers, Rijmkroniek, p. 383, nr. 8.

Deze notitie is niet gedateerd, maar uit andere bronnen is de datum van uitvaardiging van de oorkonde bekend (zie de bovengenoemde edities). – De in de tekst genoemde oorkonden van de andere steden betreffen nrs. CA 2-7.

De aantekening is niet overgenomen in het duplicaat AGH 2145.

Item ene lettere der porte van Dordrecht dat si dena grave van Henegouwen ontfaenb hebben in horen rechten here, sprekende van worde te worde alse dese ander vorscreven lettere van den andren p[o]rten.

a
sinden A.
b
t bovengeschreven A.
Oorkonder: schepenen, Raad en gemeente van de poort van Dordrecht
Destinataris: graaf Jan II