Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A CA_A_X037v_022_1 B CA_B_X048r_022_1

A: AGH 2144 ('Papieren cartularium'), f. [37]v, nr. [185a] (primaire registratie).

Bij de nummering van de teksten in A wordt hier die van Kruisheer, 'Registers', p. 82, gevolgd; aldaar zijn de nrs. CA 22-34 samengenomen onder nummer [185].

B: AGH 2145 (kopie van het 'Papieren cartularium'), f. 48r, nr. [192a] (1316 kort na augustus 22, naar A).

Na het voorafgaande nr. 191 zijn de laatste teksten in het register, waarvan de onderstaande de eerste is, niet meer genummerd; Kruisheer, l.c., heeft de nrs. CA 22-34 samengevat onder nummer [192].

Editie/regest: ChHZ II, p. 145, naar een vidimus in een notariële akte d.d. 1416 oktober 23. – Devillers, Monuments III, p. 43-44, nr. 137.

De vermelding van deze oorkonde is de eerste van een reeks korte notities betreffende hiermee samenhangende oorkonden; zie nrs. CA 23-34. – Datum en plaats van uitvaardiging van deze oorkonde zijn ontleend aan de editie van de tekst door Van Mieris en Devillers.

Onderstaande tekst is uitgegeven naar A. Hetgeen daar onleesbaar is geworden vanwege de slechte staat van het papier, is tussen rechte haken aangevuld naar het (niet geheel vlekkeloze) afschrift B.

Che sont l[e]s let[tres] dou roy Loysa dAlemaig[ne]b donnees en lan mil tros cen[s] et qua[tor]ze.c

 

d Primi[ere]ment une lettre ou li rois d[e] consentement d[e]s elliseurs q[uit]e [a] monsieigneur, a ses hoirs et a ses suc[cessours] tout le droit que si predecessour ont reclamet ou pooient r[e]clamer [ou i]l meismes pooite re[c]la[meer] en le contet d[e] Hollandef, de Zelande et en le signerie de Frizeg, et kil a quasset et anullet tous les pr[oces] ki ont estet fet encontre le dit conte et ses predecesseurs par les [roys dA]lemaigne et par les emp[ereurs.]

a
Lois B.
b
dAlemagne B.
c
het opschrift grotendeels op rasuur B.
d
hier B.
e
t verbeterd uit s B.
f
Holl. A.
g
Frisie B.
Oorkonder: koning Lodewijk IV van Duitsland
Destinataris: graaf Willem III